Vitamin B12

Vitamin B12 je esencijalni vitamin, rastvorljiv u vodi. Ovaj vitamin ne sintetišu ni biljke ni životinje. Sintezu vitamina B12 vrše samo neke vrste bakterija (npr. mikroflora preživara), te se u prirodi nalazi samo u hrani životinjskog porekla. Vitamin B12 treba uzimati sa hranom i proizvodima koji sadrže vitamin B12.

Biološki aktivni oblici vitamina B12, metilkobalamin i adenozilkobalamin učestvuju u aktivnosti enzima u ljudskom  organizmu.

Osnovni izvori vitamina B12

jaja,

mleko,

proizvodi životinjskog porekla govedina i svinjetina (jetra, bubrezi, srce, mišići),

riba,

sirevi,

orašasti plodovi.

Uloga vitamina B12 u organizmu

Osnovna uloga vitamina B12 je u održavanju integriteta nervnih ćelija i njihove funkcije, sintezi crvenih krvnih zrnaca, mnogih hormona i neurotransmitera, stvaranju DNK i RNK, metabolizmu masnih kiselina i proteina i u normalnom funkcionisanju ćelijskog imuniteta kroz pozitivan uticaj na stvaranje leukocita.

Vitamin B12 i nervni sistem

Značaj vitamina B12 za normalno funkcionisanje nervnog sistema odavno je poznat. Nedostatak vitamina B12 pored lošeg raspoloženja, umora i smanjenih sposobnosti rezonovanja i pamćenja, može dovesti i do razvoja depresije, psihoze ili bipolarnog poremećaja. I ovde nadoknada vitamina B12 može biti od velikog značaja, obzirom da je pokazano da i simptomi depresije u srednjem životnom dobu i kognitivno propadanje kod starijih depresivnih pacijenata mogu biti ublaženi primenom vitamina B12. 

Istraživanja su pokazala i povezanost nedostatka ovog vitamina sa  Alchajmerovom i Parkinsonovom bolešću i vaskularnom demencijom.

Nadoknadom vitamina B12 može se postići značajno poboljšanje oštećenih neurokognitivnih funkcija kod pacijenata.

Vitamin B12 i imunski sistem

Uloga vitamina B12 u funkcionisanju imunog sistema kao kofaktor enzima je esencijalna*. Naime, u nedostatku vitamina B12, broj specifičnih citotoksičnih T limfocita (CD8+) i prirodnih ćelija ubica (engl. Natural Killer (NK) cells) je smanjen, što remeti odbrambenu sposobnost organizma kako ka infekcijama, tako i ka razvoju karcinoma**.

Pokazano je da suplementacija vitaminom B12 kod pacijenata sa potvrđenim nedostatkom, dovodi do normalizacije ćelijskog imuniteta što ukazuje na mogućnost pozitivnog uticaja primene ovog vitamina kod imunoloških i onkoloških oboljenja.

Vitamina B12 i nivo homocisteina

Vitamin B12 je neophodan za održavanje normalnih nivoa homocisteina u krvi.

Nagomilavanje homocisteina u deficitu vitamina B12 dovodi do razvoja oksidativnog stresa i upalnih procesa u krvnim sudovima. 

Posledično, postoji rizik od razvoja mnogobrojnih poremećaja, uključujući neurološke, kardiovaskularne i  bubrežne bolesti, osteoporozu i karcinome.

Adekvatna nadoknada vitamina B12 može delovati preventivno na inflamaciju, imunološke poremećaje i pogoršanje čitavog spektra različitih oboljenja.

Nedostatak vitamina B12

Kod zdravih odraslih osoba nedostatak vitamina B12 nije čest slučaj. 
Adekvatnim unosom raznovrsne hrane mogu se zadovoljiti dnevne  potrebe za ovim vitaminom. 

Blagi nedostatak vitamina B12 uglavnom se ne manifestuje
dok kod ozbiljnog nedostatka simptomi mogu da se odraze na fizičko i mentalno zdravlje.

B12_deficiency

Ko je u riziku od nedostatka vitamina B12

  • starije osobe (65 godina i više)
  • trudnice i dojilje
  • vegeterijanci
  • vegani
  • osobe koje unose manje hrane ili sa lošom resorpcijom hrane
  • osobe sa upalnim bolestima creva
  • nakon operacija želuca ili creva
  • prekomerna upotreba alkohola
  • osobe koje koriste lekove koji smanjuju lučenje želudačne kiseline
FORMULA ZDRAVLJA